Access Baars

Det finns 32 punkter (bars) på huvudet som lagrar alla tankar, känslor, attityder. Vid en barsbehandling behandlas dessa punkter som verkar avkopplande och sätter igång energiflödet i kroppen. Bars anvädns även mot stress och kronisk värk.

Access Baars

Min praktik

Mönsterås – Sjögatan 24

Kontakta mig

Petra Westerblad

Facebook

De senaste inläggen!